เรื่องสิว สิว  ที่อาจไม่สิว ถ้ามองข้ามเรื่องง่ายๆ ไป